واکنش نشان دادن ایران ایمیل سایبری آمریکا

واکنش نشان دادن: ایران ایمیل سایبری آمریکا اوباما واشنگتن آمریکایی وزارت خارجه باراک اوباما مقامات وزارت

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران نشانه شدیدترین رژیم راستی آزمایی در دنیا واقع شده است است / آمانو

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: کشور عزیزمان ایران با بسیاری از محدودیت‌ها در رابطه با برنامه اتمی‌اش موافقت کرده است.

کشور عزیزمان ایران نشانه شدیدترین رژیم راستی آزمایی در دنیا واقع شده است است / آمانو

آمانو: کشور عزیزمان ایران نشانه شدیدترین رژیم راستی آزمایی در دنیا واقع شده است است

عبارات مهم : آژانس

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: کشور عزیزمان ایران با بسیاری از محدودیت ها در رابطه با برنامه اتمی اش موافقت کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از وبسایت آژانس، یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست راهبردی بلد (Bled Strategic Forum) گفت: کشور عزیزمان ایران با بسیاری از محدودیت ها در رابطه با برنامه اتمی اش موافقت کرده است.

کشور عزیزمان ایران نشانه شدیدترین رژیم راستی آزمایی در دنیا واقع شده است است / آمانو

وی افزود: من باید در اینجا به دو عنوان اشاره داشته باشم؛ یک عنوان به چالش های تکثیر سلاح های هسته ای و عنوان دیگر به استفاده کشورهای در حال توسعه از فن آوری هسته ای مربوط می شود.

وی ادامه داد: دو سال پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش مهمی را بازی کرد و باعث ایجاد یک توافق مهم بین المللی در رابطه با برنامه اتمی کشور عزیزمان ایران موسوم به طرح جامع اقدام یکسان شد. آژانس در حال حاضر در حال راستی آزمایی و نظارت بر عمل کشور عزیزمان ایران به تعهداتش بر اساس توافق است و به منزله چشم ها و گوش های جامعه بین المللی عمل می کند. طرح جامع اقدام یکسان نشانه شفافی از تقویت راستی آزمایی اتمی هست. کشور عزیزمان ایران نشانه شدیدترین رژیم راستی آزمایی در دنیا قرار دارد. بازرسان ما بیست و چهارساعته و هفت روز هفته بر این عنوان نظارت دارند. ما تاسیسات اتمی را به طور دائم و به وسیله دوربین های راه اندازی شده است و دیگر تجهیزات رصد می کنیم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: کشور عزیزمان ایران با بسیاری از محدودیت‌ها در رابطه با برنامه اتمی‌اش موافقت کرده است.

آمانو گفت: کشور عزیزمان ایران با بسیاری از محدودیت ها در رابطه با برنامه اتمی اش موافقت کرده است.این برنامه هم اکنون محدودتر از گذشته هست. آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی خود را به سایت ها و اطلاعات زیاد کردن داده هست. مورد کشور عزیزمان ایران نشان می دهد حتی پرسشها چالش زا و پیچیده را می توان در حالتی که اگر همه طرف ها به گفت وگو و مذاکره متعهد باشند برطرف کرد. فقط نباید به دنبال مذاکره صرف بود بلکه مذاکره باید با نشانه رسیدن به نتیجه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی توانست سهم مهمی در این رابطه داشته باشد و اطمینان تمامی طرف ها را با تکیه بر دستورالعمل فنی خود و نه سرگردان کردن آن در سیاست، حفظ کند.

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | ایران | برنامه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs