واکنش نشان دادن ایران ایمیل سایبری آمریکا

واکنش نشان دادن: ایران ایمیل سایبری آمریکا اوباما واشنگتن آمریکایی وزارت خارجه باراک اوباما مقامات وزارت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد گرگ‌ها علت و معلول را درک می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد سگ‌ها این توانایی را به مرور وقت از دست داده‌اند. 

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

گرگ ها بر خلاف سگ ها توانایی درک علت و معلول را دارند

عبارات مهم : معلول

نتایج یک تحقیق نشان می دهد گرگ ها علت و معلول را درک می کنند، در حالی که به نظر می رسد سگ ها این توانایی را به مرور وقت از دست داده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، تیم تحقیقاتی در مرکز تحقیقات گرگ “وتمدونی” (Vetmeduni) واقع در وین اتریش، در مطالعه ای 14 سگ و 12 گرگ تربیت شده است را مورد بررسی قرار دادند.

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

چگونگی به کارگیری روش ها و نشانه های ارتباطی، رفتاری و علتی جهت یافتن غذا در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

در حالی که سگ ها قادر به برقراری ارتباط میان علت و معلول نبودند، گرگ ها این توانایی را از خود نشان دادند.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد گرگ‌ها علت و معلول را درک می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد سگ‌ها این توانایی را به مرور وقت از دست داده‌اند. 

محققان در این مطالعه تازه دریافتند که سگها ممکن است در روند تکوین و تکامل، توانایی درک ارتباط بین علت و اثر را از دست داده باشند.

محققان با بررسی مهارت های استدلال سگ ها و گرگ های تربیت شده است متوجه شدند که این دو حیوان هنگامی که جهت دستیابی به غذا راهنمایی می شدند، روش های متفاوتی جهت رسیدن به آن داشتند.

مطالعه نشان داد که علی رغم گرگ ها، سگ ها نتوانستند میان علت و معلول رابطه برقرار کنند و این نشان می دهد که ممکن است اهلی کردن سگ ها توانایی های شناختی آنها را عوض کردن داده باشد.

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

“میشل لامپ” از دانشگاه “رادبود” در نایمخن هلند می گوید: نتیجه های مطالعه ما نشان می دهد که اهلی سازی بر روی درک علت و معلول سگ ها تاثیر گذاشته هست. ولی نمی توان انکار کرد که تفاوت ها را می توان با این واقعیت توضیح داد که گرگ ها جهت کشف اشیا نسبت به سگ ها مصرتر و سمج تر هستند. سگ ها جهت گرفتن غذا از ما شرطی می شوند، در حالی که گرگ ها، خودشان باید غذایشان را در محیط زیست پیدا کنند.

تیم تحقیقاتی توانایی آنها را در استفاده از نشانه های ارتباطی مانند تماس چشمی، اشاره حرکتی و نشانه های رفتاری مانند دستیابی به جسم صحیح بدون تماس چشمی با حیوان ارزیابی کرد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد گرگ‌ها علت و معلول را درک می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد سگ‌ها این توانایی را به مرور وقت از دست داده‌اند. 

سپس، سگ ها و گرگ ها جهت حدس جای غذای پنهان شده، براساس نشانه های سببی، از جمله سر و صدای تولید شده است هنگامی که شیء حاوی مواد غذایی تکان خورده هست، تنها گذاشته شدند.

“جولیان بروئر” از موسسه “ماکس پلانک” (Max Planck) علوم تاریخ بشر در آلمان می گوید: مطالعه ما منحصر به فرد هست، لیکن تنها سگ ها و گرگ ها نیستند که تحت شرایط مشابه با سابقه تاریخی و دوره آموزشی زندگی کرده اند. ما همچنین سگ های خانگی را نیز مقایسه می کنیم.

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

وی افزود: آزمایش نشان داد که هر دو حیوان قادر به دنبال کردن نشانه های ارتباطی جهت پیدا کردن غذای پنهان شده است بودند، ولی سگ ها قادر به گزینش جسم صحیح بدون تماس مستقیم چشمی نبودند.

محققان همچنین دریافتند که تنها گرگ ها توانستند نتیجه گیری های علیتی ایجاد کنند، که نشان می داد آنها قادر به درک علت و معلول بودند.

با توجه به نتیجه های این تحقیق، توانایی گرگ ها جهت درک تماس چشمی با انسان ها هم یک توصیه قابل توجه بود. ضمن اینکه در مورد چگونگی گسترش ارتباط بین انسان ها و سگ ها نیز اطلاعاتی به دست آمد.

“سوفیا ویرانی” از مرکز تحقیقاتی وین در اتریش گفت: توانایی گرگ ها جهت درک علائم ارتباطی با انسان ممکن است به اهلی شدن آنها کمک کند. با این وجود، کار با گرگ های تربیت شده است ممکن است نتیجه های را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: این مسئله می تواند اختلاف و تفاوت های بین سگ ها و گرگ ها را پنهان کند، مانند اینکه سگ ها در طول زندگی خود زیاد در مورد ارتباطات انسانی می آموزند.

واژه های کلیدی: معلول | محققان | مطالعه | تحقیقات | اخبار علمی و آموزشی

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

گرگ‌ها بر خلاف سگ‌ها توانایی درک علت و معلول را دارند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs