واکنش نشان دادن ایران ایمیل سایبری آمریکا

واکنش نشان دادن: ایران ایمیل سایبری آمریکا اوباما واشنگتن آمریکایی وزارت خارجه باراک اوباما مقامات وزارت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی یک پدیده کهکشانی باعث انحراف دید تلسکوپ هابل است

ناسا امروز منشتر شدن تصویر یک پدیده کهکشانی اعلام کرد،”همگرایی گرانشی” قدرتمند علت انحراف دید در تلسکوپ هابل است.

یک پدیده کهکشانی باعث انحراف دید تلسکوپ هابل است

یک پدیده کهکشانی باعث انحراف دید تلسکوپ هابل است

عبارات مهم : تلسکوپ

ناسا امروز منشتر شدن تصویر یک پدیده کهکشانی اعلام کرد،”همگرایی گرانشی” قدرتمند علت انحراف دید در تلسکوپ هابل است.

به گزارش ایسنا به نقل از ناسا، ناسا امروز تصویری از یک پدیده کیهانی منتشر کرده است که به “همگرایی گرانشی” معروف است.

یک پدیده کهکشانی باعث انحراف دید تلسکوپ هابل است

این پدیده باعث خطای دید در تلسکوپ فضایی “هابل” می شود.

“همگرایی گرانشی” هنگامی روی می دهد که نور یک چشمه درخشان بسیار دور در مسیرش تا رصدگر، از کنار جسم پرجرم دیگری مانند یک خوشه کهکشانی بگذرد و مسیرش خمیده شود.

ناسا امروز منشتر شدن تصویر یک پدیده کهکشانی اعلام کرد،”همگرایی گرانشی” قدرتمند علت انحراف دید در تلسکوپ هابل است.

این پدیده یکی از آینده نگری های نظریه “نسبیت عام” اینشتین است.

در مرکز این تصویر مشاهده می شود که تاثیر بزرگ گرانش در مرکز یک خوشه کهکشانی روشن، موجب عوض کردن در شکل، و پیچ و تاب خوردن محیط این کهکشان شده است است.

مطالعه این پدیده کهکشانی در مطالعه کهکشان ها بسیار حائز اهمیت است.

یک پدیده کهکشانی باعث انحراف دید تلسکوپ هابل است

واژه های کلیدی: تلسکوپ | مطالعه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs